Registrační formulář pro vstupenku zdarma na outdoor rave


Souhlasím s podmínkami festivalu* / I agree with terms and conditions*

Přeskočit / Skip


PODMÍNKY VSTUPU: Vstupenka zdarma je jednorázová a po opuštění areálu festivalu pozbývá platnosti. Při opakovaném vstupu do areálu festivalu je potřeba zakoupit vstupenku novou v místě akce.

Formulář slouží pouze k před-registraci. K získání vstupenky bude potřeba v druhém kole registrace potvrdit svoji účast emailem, k čemuž Vás vyzveme 2 týdny před konáním festivalu.

 

PODROBNÉ INFORMACE: Vstup na festival je od 16 let. Jméno slouží k identifikaci návštěvníka v místě festivalu. Vstupenka bude poslána na zadanou emailovou adresu po absolvování druhého kola registrace. Návštěvník souhlasí s použitím osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, věk) za účelem zaslání vstupenky a zasílání obchodních sdělení spojených s festivalem na základě Oprávněného zájmu účastníka po dobu 3 let od registrace. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám a budou zpracovávány pouze povolaným zpracovatelem na straně IMI Dance. Každá osoba má nárok na vymazání svých osobních údajů z naší databáze. V takovém případě se na nás obraťte na e-mailu info@imaginationfestival.cz. Návštěvník akce se řídí provozním řádem festivalu.